Концепція кафедри

           

Перспективи розвитку кафедри комерційної діяльності та підприємництва пов’язані з введенням у навчальні плани нової освітньої програми  „Підприємництво, торгівля логістика” в рамках спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Враховуючи це, кафедра комерційної діяльності та підприємництва Полтавського університету економіки і торгівлі, розпочала підготовку фахівців за ексклюзивною освітньою програмою – “Підприємництво, торгівля, логістика”

Освітня програма «Підприємництво, торгівля,  логістика» дозволяє отримати знання та навички щодо:

Перевагами даної освітньої програми є:

Випускники спеціальності „Підприємництво, торгівля, логістика” можуть обіймати посади:

В процесі навчання  будуть викладатися наступні дисципліни:

Для магістерського рівня підготовки передбачені ексклюзивні авторські курси за вибором студентів: Ефективні методи продажу, Мережевий ритейл, Роздрібні формати, Інформаційне забезпечення торговельної діяльності, Логістика постачання, Управління якістю послуг, Сучасні проблеми організації торгівлі, Конкурентоспроможність торгового підприємства тощо.

Глибокі знання з цих дисциплін та навчання на спеціальності “Підприємництво, торгівля, та біржова діяльність”,  дозволить студентам успішно конкурувати в торговельному бізнесі, мати престижну освіту і роботу, а навчання у ПУЕТ за освітньою програмою “Підприємництво, торгівля, логістика”, дозволить стати успішними підприємцями та відкрити для себе нові перспективи.