Концепція кафедри

           

Перспективи розвитку кафедри комерційної діяльності та підприємництва пов’язані з введенням у навчальні плани напрямку підготовки „Товарознавство і торговельне підприємництво”, програм професійного спрямування „Торговельне підприємництво” та „Організація оптової і роздрібної торгівлі”.

Враховуючи це, кафедра комерційної діяльності та підприємництва Полтавського університету економіки і торгівлі, розпочала підготовку фахівців за ексклюзивними програмами – “Торговельне підприємництво” та „Організація оптової і роздрібної торгівлі”.

Дані програми дають змогу стати професіоналом-підприємцем в торгівлі найвищого рівня і вміти:

Основними видами професійної діяльності випускників спеціалізацій “Торговельне підприємництво” та „Організація оптової і роздрібної торгівлі” будуть створення, організація діяльності та керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі з питань:

В процесі навчання  будуть викладатися наступні дисципліни:

Для магістерського рівня підготовки передбачені ексклюзивні авторські курси за вибором студентів: Ефективні методи продажу, Мережевий ритейл, Роздрібні формати, Інформаційне забезпечення торговельної діяльності, Логістика постачання, Управління якістю послуг, Сучасні проблеми організації торгівлі, Конкурентоспроможність торгового підприємства тощо.
Глибокі знання з цих дисциплін та навчання на спеціальності “Торговельне підприємництво”, „Організація оптової і роздрібної торгівлі” дозволить студентам успішно конкурувати в торговельному бізнесі, мати престижну освіту і роботу, а навчання в ПУЕТ за програмою підготовки “Торговельне підприємництво”, „Організація оптової і роздрібної торгівлі” дозволить стати успішними підприємцями, відкрити для себе нові перспективи.