Локальні дистанційні центри

          

Миколаївський коледж бізнесу і права 

Центр створено на базі Миколаївського коледжу бізнесу і права ПУЕТ у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Очолює роботу центру директор коледжу Дмитриченко Анатолій Васильович.

До послуг студентів:


Класи дистанційного навчання


Лекційна мультимедійна аудиторія

В період сесій у комп’ютерних та лекційній мультимедійній аудиторії у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування тощо.

У міжсесійний період в аудиторіях дистанційного навчання студенти мають можливість самостійно вивчати дистанційні курси, працювати з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет.

Організовані форми дистанційного навчання та самостійна робота студентів в аудиторіях та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: методист, інженер-програміст, системний адміністратор, лаборант, бібліотекар.

          

Білгород-Дністровський локальний центр

Локальний центр створено на базі Білгород-Дністровський економіко-правового коледжу у 2013 року відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 25 квітня 2013 року та  Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року №1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Директор Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу, керівник локального центру Бойко Ганна Степанівна.


Г. С.Бойко

В центрі працюють:

Інспектор

Оператор електронно-обчислювальних
та обчислювальних машин

Слободенюк Світлана Федорівна

Кравченко Єлизавета Сергіївна

До послуг студентів: лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними комплексами та інтерактивними дошками; лабораторії комп’ютерної техніки з швидкісним доступом до мережі Інтернет; спеціалізовані аудиторії з відеозв’язком для проведення дистанційних занять; електронна бібліотека.

          

Житомирський локальний центр

Центр створено на базі Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року №1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Очолює роботу центру директор коледжу Василь Петрович Кравчук.


В. П. Кравчук
У центрі працюють:

   Методист:
Сичкова Світлана Терентіївна


Бібліотекар:
Красновська Людмила Аркадіївна

 

 


Програміст:
Андрущук Ірина Анатоліївна

До послуг студентів: два класи дистанційного навчання з 50 ПЕОЕМ та швидкісним доступом до мережі Інтернет; мультимедійна лекційна аудиторія на 50 місць, електронна бібліотека на 25 місць, бібліотека паперових видань з усіх дисциплін навчальних планів фахових напрямів, за якими навчаються студенти Інституту заочно-дистанційного навчання ПУЕТ, які мешкають у Житомирському регіоні.

У класах дистанційного навчання та мультимедійній лекційній аудиторії у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування тощо.

У міжсесійний період у класах дистанційного навчання та електронній бібліотеці студкенти можуть самостійно вивчати дистанційні курси, працювати з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, а також сайтів пошукових мереж Інтернет.


Електронна читальна зала

Організовані форми дистанційного навчання та самостійну роботу студентів у класах та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: інженер-програміст, системний адміністратор, методист, лаборант та бібліотекар.

          

Кіровоградський локальний центр

Центр дистанційного навчання Полтавського університету економіки і торгівлі створено на базі Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П. Сая у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Очолює роботу центру  директор коледжу Михайлов Олександр Васильович.


О. В. Михайлов

У локальному центрі діють: два класи дистанційного навчання з 30 ПЕОЕМ та швидкісним доступом до мережі Інтернет; електронна читальна зала з 10 ПЕОМ, та мультимедійна лекційна аудиторія яка використовується для проведення дистанційних лекцій. Також в локальному центрі є бібліотека паперових видань з усіх дисциплін навчальних планів фахових напрямів, за якими навчаються студенти Інституту заочно дистанційного навчання ПУЕТ, які мешкають у Кіровоградському регіоні.


Класи дистанційного навчання

У міжсесійний період  у класах дистанційного навчання, які працюють у режимі електронної бібліотеки та в електронній читальній залі згідно розкладів студенти мають змогу вивчати дистанційні укурси та працювати з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ і також сайтів пошукових мереж Інтернет.


Електронна читальна зала

Організовані форми дистанційного навчання та самостійна робота студентів у класах та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: інженер-програміст, системний адміністратор, методист та бібліотекар.

Методисти

Караван Андрій Григорович

Тітенко Людмила Валеріївна

Інженер-програміст - Комісарук олександр Іванович

Контакти: Керівник центру Михайлов О.В – 25006  Кіровоград, вул. Чорновола (колишня Луначарського), 13 (тел. (0522) 22-39-24);

Методист – Тітенко Л.В. (тел. 37-46-53)

          

Новомосковський локальний центр

Центр створено на базі Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».


Очолює роботу центру директор коледжу   Піхотіна Любов Миколаївна.

Методисти:


Сліпко Валентина Олександрівна

Пластун Наталія Іванівна

Інженер-програміст:


Попелюк Ольга Тимофіївна

До послуг студентів: два класи дистанційного навчання з 34 сучасними ПЕОЕМ та швидкісним доступом до мережі Інтернет; мультимедійний клас на 60 місць, бібліотека паперових видань з усіх дисциплін навчальних планів фахових напрямів, за якими навчаються студенти Інституту заочно дистанційного навчання ПУЕТ, які мешкають у Дніпропетровському регіоні, електронна читальна зала.


класи дистанційного навчання

В період сесій в цих класах та мультимедійній лекційній аудиторії у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування тощо.


Мультимедійна лекційна аудиторія

У міжсесійний період у класах дистанційного навчання ви можете самостійно вивчати дистанційні курси, працювати з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, а також сайтами пошукових мереж Інтернет.

          

Сумський локальний центр

Локальний центр створено на базі Сумського коледжу економіки і торгівлі.

Директор технікуму, керівник локального центру  Овчаренко  Володимир Олексійович.


В.О. Овчаренко

В центрі працюють:

Методист

Оператор електронно-обчислювальних
та обчислювальних машин

Зимогляд Людмила Григорівна

Лаврут Вікторія Анатоліївна

    

    

До послуг студентів: комп’ютерні класи з швидкісним доступом до мережі Інтернет; мультимедійна лекційна аудиторія, електронна бібліотека з наявним методичним забезпеченням з усіх дисциплін, за якими навчаються студенти Інституту заочно-дистанційного навчання ПУЕТ, які мешкають у Сумському регіоні.

Завдяки оновленому оснащенню в класах дистанційного навчання та мультимедійній лекційній аудиторії у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування тощо.

Контакти:

Керівник центру   Овчаренко  В. О. – vlad_72@ukr.net, http://vk.com/id5676688, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001998495948
Методист Зимогляд  Л. М. –  lzimoglad@gmail.com, (0542) 22-36-60, 22-32-01

Адреса коледжу: 40035, м. Суми, вул. Троїцька (колишня Дзержинського), 37


Заняття в мультимедійній аудиторії 

Організовані форми дистанційного навчання та самостійну роботу студентів у аудиторіях та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: інженер-програміст, методисти, та бібліотекар.

Графік роботи дистанційних класів (електронної читальної зали) у міжсесійний період

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

16.00 - 18.00

17.00 - 19.00

16.00 - 18.00

17.00 - 19.00

10.00 - 14.00

Контакти:

Керівник центру Піхотіна Л. М. –   nkkep2007@ukr.net,  тел. (0569) 69-01-41
м.Новомосковськ, вул. Радянська, 29
Методист – Сліпко В.О. (тел. 69-01-89)

          

Харківський локальний центр

Центр створено на базі Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Керівник центру - директор коледжу Вініченко Катерина Петрівна.


К. П. Вініченко
В центрі працюють:

Методисти:

Азовська Валентина Петрівна

Болотська Наталія Федорівна

Інженер-програміст:

Гапоненко Юрій Володимирович

Бібліотекар

Лаборант

 Ряполова Людмила Іванівна

 Тугай Світлана Іванівна

До послуг студентів:


Мультимедійна лекційна аудиторія

В період лабораторно-екзаменаційних сесій для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції тощо.

У міжсесійний період  студенти працюють з завданнями, які винесені на самостійне вивчення, використовуючи інформаційні ресурси електронної бібліотеки ПУЕТ та інформаційних сайтів мережі Інтернет.


Класи дистанційного навчання № 1 (ауд. 23) та 2 (ауд. 38)

Електронна читальна зала у міжсесійний період працює
щоденно з 10 год. до 19 год. (крім неділі).

Контакти:

Керівник центру Вініченко К.П. – 61010 м. Харків, Нетеченська набережна,14а, (тел. (057)771-01-83)
Методисти Азовська В.П., Болотська Н.Ф. (тел. (057)731-54-49)
E-mail: сoopteh@ kharkov.ukrtel.net 

          

Херсонський локальний центр

Центр створено на базі Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 


Очолює роботу центру директор коледжу Людмила Миколаївна Лімакова .

До послуг студентів: 3 класи дистанційного навчання з 40 комп’ютерами та швидкісним доступом до мережі Інтернет; 2 мультимедійні лекційні аудиторії на 80 місць кожна місць, наявна бібліотека.


Класи дистанційного навчання № 1 (ауд. 24) та 2 (ауд. 22)

У міжсесійний період у класах дистанційного навчання студенти самостійно вивчають дистанційні курси, працють з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, а також сайтами пошукових мереж Інтернет.

Організовані форми дистанційного навчання та самостійна робота студентів у класах та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: інженер-програміст, методист, лаборант та бібліотекар.

Методист:
Фурсенко Світлана Олексіївна

Програміст:
Маслянчук Сергій Миколайович

Методист:
Антоненко Неля Анатоліївна

Бібліотекар:
Арещенко Оксана Борисівна

Лаборант Віннік Вікторія Анатоліївна

Графік роботи дистанційних класів у міжсесійний період

Понеділок

15.00-18.00

Вівторок

15.00-18.00

Середа

15.00-18.00

Четвер

15.00-18.00

П’ятниця

13.00-18.00

Субота

09.00-14.00

Контакти:
Керівник центру - Лімакова Л.М.  (xcooptex@ukr.net)
м.Херсон, пр.-т Ушакова, 60 ( тел. 26-42-46)
Методист – 1. Фурсенко С.О. ( тел. 49-14-38)
2. Антоненко Н.А. (тел. 49-25-49)

          

Чернігівський локальний центр


Чернігівський кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки

Центр створено на базі Чернігівського кооперативного коледжу у грудні 2011 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У центрі працюють:

До послуг студентів: два класи дистанційного навчання з 30 сучасними ПЕОМ та швидкісним доступом до мережі Інтернет; мультимедійний клас на 50 місць, бібліотека паперових видань з усіх дисциплін навчальних планів фахових напрямів, за якими навчаються студенти Інституту заочно - дистанційного навчання ПУЕТ, які мешкають у Чернігівському регіоні.

У цих класах та мультимедійній лекційній аудиторії у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування тощо.


Клас дистанційного навчання
(ауд. 56)


Мультимедійна лекційна аудиторія
(ауд. 2)

У міжсесійний період в класах дистанційного навчання студенти самостійно вивчають дистанційні курси, працюють з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, а також сайтів пошукових мереж Інтернет.

Організовані форми дистанційного навчання та самостійну роботу студентів у класах та електронній читальній залі супроводжують працівники локального центру: інженер-програміст та методист.

Графік роботи дистанційних класів (електронної читальної зали) у міжссійний період

Вівторок

13.00 -15.00

П'ятниця

16.00 -18.00

Середа

17.00 –19.00

Субота

13.00 -15.00

Контакти:
Адреса центру: м. Чернігів, вул. Музейна, 3; kooptex@ukrpost.net
Керівник центру: Мащенко В.П. – (0462)676-036
Методист центру: Бреус О.М. - (0462)645-887

          

Черкаський локальний центр


Центр створено на базі Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу  відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».


Гасюк Лариса Миколаївна
керівник Черкаського локального центру дистанційного навчання,
в.о. директора філії «Черкаський економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
доцент кафедри менеджменту, доцент, кандидат педагогічних наук.

Методисти

Довгаль Наталія Миколаївна
Мирошник Алла Вікторівна

Інженер-програміст Зеленько Сергій Олександрович

До послуг студентів: клас дистанційного навчання з 15  ПК, клас дистанційного навчання з 11 ноутбуками та швидкісним доступом до мережі Інтернет; повне покриття зоною Wi-Fi та можливість проведення  дистанційних лекцій, бібліотека паперових видань з доступом до електронних видань з усіх дисциплін навчальних планів фахових напрямів, за якими навчаються студенти Інституту заочно-дистанційної освіти ПУЕТ, які мешкають у Черкаському регіоні.

В період сесій у синхронному режимі для студентів проводяться дистанційні лекції, консультації, відео-конференції, тестування, тощо.

У міжсесійний період у класах дистанційного навчання студенти мають можливість самостійно вивчати дистанційні курси, працювати з інформаційними ресурсами електронної бібліотеки ПУЕТ, а також інформаційних сайтів мережі Інтернет.


мультимедійна лекційна аудиторія

Графік роботи класів дистанційного навчання  у міжсесійний період

Вівторок

16.00 – 18.00

П’ятниця

15.00 – 17.00

Середа

16.00 – 18.00

Субота

9.00 - 14.00

Контакти:

Методист Гасюк Л.М. (тел. (0472)638495) Cher_cf_Polku@ ukr.net