Науково-дослідна робота

          

Наукові проблеми кафедри – кооперативний рух, підприємництво, організація і технологія торгівлі.

На кафедрі створена і успішно функціонує наукова школа за тематикою “Розвиток та ефективність функціонування кооперативних систем в економіці ринкового типу”, науковий керівник – зав. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Балабан П. Ю.

За останні роки науковцями школи розроблені “Проект закону України “Про кооперацію”, “Зміни і доповнення до закону України “Про споживчу кооперацію”, які прийняті Міністерством економіки України та затверджені постановами Верховної Ради України. За цим напрямом виконали та захистили кандидатські дисертації: Лісіца В. В., Місюкевич В. І., Балабан М. П., Іванов Ю. В., Михайленко О. М. та інші.

Виконання науково-дослідних тем

Номер реєстрації в УкрІНТЕІ

Назва теми

Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Термін виконання
(квартал, рік;
початок - закінчення)

Замовник

Кількість виконавців
науково-педагогічних працівників /студентів/

0113U004197

Маркетингові підходи до роботи з покупцями для покращення результатів діяльності торговельних підприємств системи споживчої кооперації

Юрко І.В., к.е.н, доц.

І кв. 2013 р.
ІV кв. 2014 р.

Чернігівська ОСС,
Договір з Чернігівською ОСС

7 /2/

Робота над докторськими і кандидатськими дисертаціями

№ з/п

ПІБ, посада

Тема дисертації

Термін подання на розгляд кафедри

Термін захисту

На здобуття наукового ступеня доктора наук

1.

доц. Хурса М.М.

“Стратегія ефективної роботи малих підприємств торгівлі”

пошукувач

2.

проф. Тягунова Н.М.

“Соціально-економічний розвиток споживчої кооперації”

2017 р.

2018 р.

3.

доц. Лісіца В.В.

“Розвиток сітьових форм в роздрібній торгівлі”

2017 р.

2018 р.

4.

доц. Юрко І.В.

“Маркетинг роздрібного торговельного підприємства”

2016 р.

2016 р.

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

1.

ас. Іржавська Л.В.

“Конкурентоспроможність підприємств сфери послуг”

2016 р.

2016 р.

2.

асп. Устьян О.

“Формування клієнтоорієнтованої системи маркетингу на підприємстві сфери відпочинку і розваг”

2016 р.

2016 р.

Підготовка студентів до участі у конкурсах, стипендіальних програмах

№ з/п

Науковий керівник (ПІБ, осада, науковий ступінь, вчене звання)

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі*

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, жовтень-грудень 2013 року, січень-березень 2014 року, І тур – ВНЗУ «ПУЕТ», ІІ тур – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

1.

Михайленко О.М., к.е.н., доц.

Перец О.О.

ТКД-52

Диплом учасника

2. Конкурс інвестиційних проектів, ВНЗУ “ПУЕТ”, 25 березня 2014 року

2.

Іржавська Л.В., ас.

Петрушевський Я.П.

ТКД-13і

Сертифікат учасника

3.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Широких Р.В.

УПЕП-51

Сертифікат учасника

4.

Іванов Ю.В., к.е.н., доц.

Бігун О.В.

ТКД-13і

Сертифікат учасника

5.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Чехута С.М.

ТЕМС-51

Сертифікат учасника

6.

Іванов Ю.В., к.е.н., доц.

Сігінєвіч А.О.

ТЕМС-31

Сертифікат учасника

7.

Герасименко В.С., ас.

Шпирук П.В.
Котвицька Л.П.

ТЕМС-13і

Сертифікат учасника

8.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Щербак Є.І.

ТЕМС-42

Сертифікат учасника

3. Конкурс бізнес-планів, комунальна установа “Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради, 12 червня 2014 року

9.

Іржавська Л.В., ас.

Петрушевський Я.П.

ТКД-13і

Подяка

10.

Іванов Ю.В., к.е.н., доц.

Сігінєвіч А.О.

ТЕМС-31

Диплом за ІІ місце

11.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Щербак Є.І.

ТЕМС-42

Диплом за ІІІ місце

12.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Салатун І.О.

М-41

Подяка

13.

Герасименко В.С., ас.

Кундіренко Т.Д.

М-41

Диплом за І місце

14.

Юрко І.В., к.е.н., доц.

Дерев’янко У.М.

М-31

Подяка

Разом учасників 14

*Результат участі:     перемога (диплом за І-ІІІ місце); відзнака (подяка, диплом учасника, сертифікат тощо).

Архів газет