Профорієнтаційна робота кафедри

          

Звіт за проведені профорієнтаційні заходи викладачами кафедри у навчальних закладах, що закріплені за кафедрою комерційної діяльності та підприємництва у 2015–2016 навчальному році

№ з/п

Назва заходу

Назва навчального закладу

Термін виконання

Виконавці
(посада, ПІБ)

1.

Проведені агітаційні та рекламні заходи з профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл м. Гадяч та  Гадяцького р-ну, м. Полтави та м. Кременчука, серед студентів коледжів та технікумів.

м. Гадяч, Гадяцький р-н, Чернігівський кооперативний технікум, Миколаївський торгово-економічний коледж, Новомосковський кооперативний коледж економіки і права, Сімферопольський кооперативний торговельно-економічний коледж та інші

2.09.–28.10 2015 р.

проф. Балабан П.Ю.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.,
проф. Тягунова Н.М.,
доц. Юрко І.В.,
доц. Місюкевич В.І.,
доц. Балабан М.П.,
доц. Лісіца В.В.,
доц. Нартова І.В.

2.

Налагоджена система взаємодії між провідними викладачами кафедри та центром профорієнтаційної роботи ПУЕТ щодо узгодження профорієнтаційної роботи в процесі навчальної, наукової та виховної діяльності.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

вересень 2015 р.

проф. Балабан П.Ю.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.

3.

Проаналізовані матеріали 2014–2015 навчального року щодо профорієнтаційної роботи кафедри та університету з метою зонування регіонів профорієнтаційної роботи і розробки відповідної тактики поведінки викладачів у цих зонах.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

2.09.– 15.09. 2015 р.

проф. Балабан П.Ю.,
проф. Тягунова Н.М.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.,
доц. Іванов Ю.В.

4.

Узгоджені заплановані заходи щодо профорієнтаційної роботи з директорами технікумів, коледжів та ЗОШ Гадяцького району і м. Полтави.

Кооперативні технікуми, коледжі, ЗНЗ Гадяцького р-ну, 23 школа Полтави

вересень – жовтень 2015 р.

проф. Балабан П.Ю.,
проф. Тягунова Н.М.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.
доц. Михайленко О.М.

5.

До загальних зборів учнів та батьків шкіл надавалася інформація щодо підготовчих курсів до ЗНО, наявних факультетів та спеціальностей ПУЕТ.

м. Гадяч та ЗНЗ Гадяцького р-ну, ЗОШ № 23 м. Полтава, ЗНЗ № 30 м. Кременчук

протягом року

Провідні викладачі

6.

Вивчався передовий досвід проведення профорієнтаційної роботи українських, російських та зарубіжних ВНЗ і розповсюджувався серед викладачів кафедри.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

протягом року

проф. Балабан П.Ю.,
проф. Тягунова Н.М.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.,
доц. Іванов Ю.В.,

7.

Готувалася, узгоджувалася з центром профорієнтаційної роботи ПУЕТ та розповсюджувалася інформація про заплановані в університеті заходи до Дня відкритих дверей та інших урочистих заходів.

ЗНЗ Гадяцького району, кооперативні технікуми, коледжі, ЗОШ № 23 м. Полтава, ЗНЗ № 30 м. Кременчук

протягом року

Викладачі кафедри

8.

Унаочнювалися та актуалізувалися інформаційно-рекламні матеріали на сайті кафедри, що призначені для потенційних абітурієнтів.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

протягом
року

доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.,
доц. Іванов Ю.В.

9.

Вносилися пропозиції та приймалася активна участь у підготовці кафедральних, факультетських та загально університетських рекламних заходів.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

вересень – червень
2015–2016 рр.

Викладачі кафедри

10.

Контролювалася робота щодо внесення даних профорієнтаційної роботи викладачів кафедри до електронної програми “Профорієнтаційна робота. Формування контингенту студентів”.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

постійно

доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.

11.

Віталися з Днем працівників освіти та іншими загальнодержавними святами керівники органів освіти, директори ЗНЗ Гадяцького району, класні керівники випускових класів.

ЗНЗ Гадяцького району, кооперативні технікуми, коледжі, ЗОШ № 23 м. Полтава, ЗНЗ № 30 м. Кременчук

протягом року

доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.

12.

Постійно проводилася профорієнтаційна робота із учнями закріплених за кафедрою шкіл та коледжів.

ЗНЗ Гадяцького району, кооперативні технікуми, коледжі, ЗОШ № 23 м. Полтава, ЗНЗ № 30 м. Кременчук

постійно

Викладачі кафедри

13.

Надавалася інформація учням випускових класів щодо підготовчих курсів ПУЕТ.

ПУЕТ, кафедра комерційної діяльності та підприємництва

протягом жовтня, грудня, березня, травня

доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.

14.

Розповсюджувалися рекламно-інформаційні матеріали щодо напрямів підготовки та правил вступу до ПУЕТ.

Закріплені за кафедрою навчальні заклади

протягом навчального року

Викладачі кафедри

15.

Проводився чемпіонат області з основ підприємництва серед учнів випускних класів Полтавщини.

ПУЕТ

жовтень 2015 р.

доц. Юрко І.В.,
доц. Іванов Ю.В.,
ас. Іржавська Л.В.

16.

Проводився відбірковий етап чемпіонату області з основ підприємництва серед учнів випускних класів Полтавщини.

ПУЕТ

жовтень – грудень 2015 р.

доц. Юрко І.В.,
доц. Іванов Ю.В.,
ас. Іржавська Л.В.

17.

Організовувалися та проводилися зустрічі студентів-магістрів ПУЕТ з учнями відповідних ЗНЗ Гадяцького району, ЗОШ № 23 м. Полтава, ЗНЗ № 30 м. Кременчук

ПУЕТ, ЗНЗ Гадяцького району, м. Полтава, м. Кременчук

грудень 2015 р.

проф. Балабан П.Ю.,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.,
Рада студентів і аспірантів ПУЕТ

18.

Постійно проводилася активна профорієнтаційна робота зі слухачами МІПК: створення позитивного іміджу ПУЕТ; демонстрація матеріально-технічного, наукового та методичного потенціалів університету; розповсюдження рекламно-агітаційних матеріалів.

МІПК ПУЕТ

протягом 2015–2016 н.р.

Викладачі, що працюють на МІПК

19.

Проводилися зустрічі викладачів кафедри комерційної діяльності та підприємництва, які закінчили школи міста Полтави зі старшокласниками відповідних шкіл.

шк. № 25; № 6; № 38; №30; № 4

листопад 2015 р.; квітень 2016 р.

доц. Лісіца В.В.,
доц. Михайленко О.М.,
доц. Балабан М.П.,
ас. Іщейкін Т.Є.,
ас. Краус К.М.

20.

Запрошувалися потенційні абітурієнти та їх батьки на відвідування міського дня відкритих дверей університету “Мій університет”, Днів відкритих дверей у ПУЕТ та інших загально університетських заходів.

Закріплені за кафедрою навчальні заклади

згідно графіку проведення заходів

Викладачі кафедри

21.

Проводилося анкетування учнів випускних класів ЗНЗ  Гадяцького району, м. Полтави та м. Кременчука, студентів технікумів і коледжів для з‘ясування їхніх професійних намірів.

м. Гадяч, м. Полтава, м. Кременчук,  Гадяцький район, технікуми та коледжі, що входять до зони освітньої діяльності ПУЕТ

протягом навчального року

доц. Спориш О.А.,
доц. Лісіца В.В.,
доц. Михайленко О.М.,
доц. Хурса М.М.

22.

Проводилася профорієнтаційна робота викладачами кафедри під час виїзду на майданчики.

Закріплені за кафедрою навчальні заклади

постійно

Викладачі кафедри

23.

Проводився аналіз, обговорювалися та окреслювалися перспективи щодо питань профорієнтаційної роботи  на засіданнях кафедри.

Кафедра комерційної діяльності та підприємництва

згідно графіку проведення засідань

проф. Балабан П.Ю,
доц. Спориш О.А.,
доц. Хурса М.М.

25.

Протягом навчального року проводилися зустрічі з випускниками закріплених  за кафедрою технікумів та шкіл Гадяцького району. Випускники запрошувалися на День відкритих дверей ПУЕТу.

Закріплені за кафедрою навчальні заклади

протягом навчального року

проф. Балабан П.Ю.,
доц. Спориш О.А.,
викладачі кафедри

26.

Проводилися організаційні заходи щодо Дня відкритих дверей. Запрошувалися випускники ЗНЗ Гадяцького району та їхні батьки на День відкритих дверей, що проходили у ПУЕТ.

Закріплені за кафедрою навчальні заклади

жовтень 2015 р. – червень 2016 р.

Викладачі кафедри

          

Освітні заклади  м. Гадяч та Гадячського р-ну, для проведення профорієнтаційної роботи,  які  закріплені за кафедрою

Загальноосвітні навчальні заклади

В районі функціонує 39 загальноосвітніх навчальних закладів:

Населений пункт

Назва

Адреса

Керівник

1

м.Гадяч

Гадяцька гімназія
ім. Олени Пчілки
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул. Гетьманська,35
м.Гадяч
Полтавської обл. 37300, тел.2-17-55

Зозуля
Олександр Олексійович

2

м.Гадяч

Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №2
ім. Михайла Драгоманова
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Л.Українки,8
м.Гадяч
Полтавської обл.
37300, тел. 2-34-17

Бурак
Лариса Анатоліївна

3

м.Гадяч

Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №3
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Степаненка,41
м.Гадяч
Полтавської обл.
37300, тел.2-06-13

Сиротюк
Василь Михайлович

4

м.Гадяч

Гадяцька СШ І-ІІІ ст. №4
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.С.Швидкого,2
м.Гадяч
Полтавської обл.
37300, тел.2-16-29

Бутенко
Станіслав Миколайович

5

м.Гадяч

Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул. Гетьманська.31
м.Гадяч
Полтавська обл.
37300, тел. 2-06-07

Бездудна
Світлана Вікторівна

5

с.Березова Лука

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Гагаріна,4
с.Березова Лука
Гадяцького району Полтавської обл.
37342, тел.53-3-40

Сторчак
Надія Михайлівна

6

с.Великі Будища

В-Будищанська СШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Жовтнева,32
с.Великі Будища
Гадяцького району Полтавської обл.
37320, тел.56-1-40

Геращенко
Олександр Вікторович

7

с.Веприк

Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.С.Т.Васюти,5
с.Веприк
Гадяцького району Полтавської обл.
37362, тел.59-3-40

Гончаренко
Михайло Михайлович

8

с.Книшівка

Книшівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Шкільна,10
с.Книшівка
Гадяцького району Полтавської обл.
37322, тел.55-1-57

Інзик
Сергій Іванович

9

с.Краснознаменка

Краснознаменська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

пров.Дзержинського,3
с.Краснознаменка
Гадяцького району Полтавської обл.
37332, тел.54-1-40

Горб
Віктор Іванович

10

с.Лисівка

Лисівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул. Жовтнева,5
с.Лисівка
Гадяцького району Полтавської обл.
37344, тел.52-1-05

Балко
Володимир Володимирович

11

с.Лютенька

Лютенська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Дружби,3
с.Лютенька Гадяцького району Полтавської обл.
37353, тел.53-6-34

Чайка
Іван Федосійович

12

с.Мартинівка

Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Шкільна,5,
с.Мартинівка
Гадяцького району Полтавської обл.
37361, тел.56-2-40

Приходько
Іван Васильович

13

с.Петрівка-
Роменська

П-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. Героя Радянського Союзу М.Е. Пігіди
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Жовтнева,17
с.Петрівка Роменська
Гадяцького району
Полтавської обл.
37333, тел.58-5-430

Пустовгар
Віталій Миколайович

14

с.Рашівка

Рашівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Леніна,69
с.Рашівка
Гадяцького району
Полтавської обл.
37343,тел.52-3-40

Басараб
Олексій Михайлович

15

с.Римарівка

Римарівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Леніна,63
с.Римарівка
Гадяцького району Полтавської обл.
37314, тел.55-5-40

Власенко
Олена Миколаївна

16

с.Розбишівка

Розбишівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Леніна,18
с.Розбишівка
Гадяцького району Полтавської обл.
37330, тел.53-3-15

Степка
Григорій Іванович

17

с.Сари

Сарівська СШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

вул.Леніна
с.Сари
Гадяцького району
Полтавської обл.
37340, тел.59-5-66

Харадзе
Сергій Олександрович

18

с.Сватки

Сватківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області

пров.Шкільний,1
с.Сватки
Гадяцького району Полтавської обл.
37312, тел.55-6-40

Дудка
Петро Васильович

          

Викладачами та працівниками кафедри комерційної діяльності та підприємництва розроблена і подана інформація про персональне залучення абітурієнтів на навчання на денному відділенні ПУЕТ (Таблиця 1).

Персональне залучення абітурієнтів на навчання на денному відділенні ПУЕТ викладачами і працівниками кафедри Комерційної діяльності та підприємництва

Прізвища всіх викладачів і працівників
кафедри

Прізвища і ініціали залучених ними абітурієнтів

Навчальний заклад, з якого залучено абітурієнта

Бажають на напрям

1.

проф., к.е.н.
Балабан  П.Ю.

1. Наталуха А.А.

м. Комсомольськ
СШ № 2

ТКД

 

 

2. Хоролік П.О.

СШ № 1
м. Хорол

ЕК

 

 

3. Тищенко А.І.

Гадяч спеціалізована школа №4

Ф, ЕП

2.

доц., к.е.н
Кравченко В.О.

1. Шукуров С.Р.

ПТУ № 23
м. Полтава

ТКД

 

 

2. Міков  І.М.

ПТУ № 23
м. Полтава

ТКД

 

 

3. Сербіченко  О.М.

ПТУ №23
м. Полтава

ТКД

3.

доц., к.е.н
Спориш О.А.

1. Губар Н.В.

Полтавська обл.
м. Гадяч
школа інтернат

М

 

 

2. Спориш Є.А.

Російська федерація
ХМАО м. Мегіон
Гімназія №1

М

4.

доц., к.е.н
Місюкевич В.І.

1. Лисак С.А.

Спеціалізована школа № 4
м. Гадяч

ТКФ

 

 

2. Даценко І.І.

Гадяч спеціалізована школа №2

МО

5.

доц., к.е.н
Лісіца В.В.

1. Рослик В.С.

Гадяч спеціалізована школа №4

Ф, ЕП, ОА

 

 

2. Волоско О.Р.

Школа №38
м. Полтава

МО

6.

доц., к.е.н.
Юрко І.В.

1.Василенко Я.О.
2.Дабижа С.О.
3.Данченко А.І.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права

ТКД

7.

проф. Тягунова Н.М.

1.Невмивака І.А.
2.Коломієць О.О.
3.Петренко Н.М.

Черкаська обл.

Ф
МО
ТКД

8.

к.е.н.
Іванов Ю.В.

1.Шушківська Ю.С.
2.Пинзар І.С.
3.Макарчик Л.В.

Херсонський економіко-правовий коледж

ТКД

ТКД
ТКД

9.

доц., к.е.н
Хурса М.М.

1. Кірєєв Ю.Б.

Полтавська обл.
Гадяч спеціалізована школа №4

ТКД

 

 

2. Сердечна І.Ю.

Полтавська обл.,
селище Опішня
ЗОШ учениця 11 класу

ТКД

10.

доц., к.е.н.
Балабан М.П.

1. Овсієнко Т.С.

Київський кооперативний економіко-правовий коледж

Ф

 

 

2.Бортнічук Н.В.

Київське училище зв’язку №43

Ф

11.

Ст. викл.
Михайлюкова Н.І.

1. Бутенко К.Ю.

Гадяцька спеціалізована школа №4

ЕП

12.

викладач
Михайленко О.М.

1.Брижик А.В.

Полтавська обл.
Гадяч спеціалізована школа №2

МО

 

 

2.Бакурова Г.С

Полтавська обл.
м. Гадяч
спеціалізована школа № 2

ГРС

13.

асистент
Брацун А.О.

1. Лень І.О.

Яківці ЗОШ №24

ТКД

14.

асистент
Іржавська Л.В.

1. Чернуський  О.В.

Роменський коледж київського національного Університету ім. В.Гетьмана

ТКД

 

 

2. Перепеча Н.С.

Сумська обл.,
м. Ромни
ЗОШ №4

М

15.

ст. лаб.
Артеменко Л.М.

1. Овчаренко  О.В.

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права

ТКД

16.

ст. лаб.
Гринько С.М.

1. Клюєвська К.С.

м. Дніпродзержинськ
НВК  №34

ТКД