Склад кафедри

          

П.І.Б.: Балабан Петро Юрійович

Посада, науковий ступінь: к.е.н., професор, завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва

Наукові інтереси: організація і технологія торгівлі, національний кооперативний рух, споживча кооперація

Email: balabanpu@ukr.net

П.І.Б.: Юрко Ігор Вікторович

Посада, науковий ступінь: к.е.н. доцент

Наукові інтереси: бізнес-планування, маркетинг роздрібного торговельного підприємства, інтерактивні методи навчання

Email: ivyurko@gmail.com

П.І.Б.: Лісіца Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: роздрібна торгівля, глобалізаційні процеси, формування та функціонування роздрібних мереж, мерчандайзинг

Email: vvlisitsa@gmail.com.

П.І.Б.: Місюкевич Валентина Іванівна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: бізнес-планування, біржова система України, роздрібна торгівля

Email: misukevich1966@gmail.com

П.І.Б.: Балабан Микола Петрович

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент.

Наукові інтереси: підприємницька діяльність, оптова торгівля, бізнес

Email: nikolaybalaban@gmail.com  

П.І.Б.: Іванов Юрій Васильович  

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент, директор інституту заочно-дистанційного навчання.

Наукові інтереси: управління вищими навчальними закладами, бізнес-плануваня та реінжиніринг бізнес-процесів, логістика в торгівлі

Email: tristar1707@gmail.com

П.І.Б.: Михайленко Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: внутрішня торгівля України, регіональні ринки

Email: helmix1106@gmail.com

П.І.Б.: Іщейкін Тимур Євгенович

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств

Email: tymur88ischejk@gmail.com

П.І.Б.: Брацун Алла Олегівна

Посада, науковий ступінь: асистент

Наукові інтереси: роздрібна та оптова торгівля, комерційна діяльність, підприємництво, бізнес-планування

Email: jana0451@gmail.com