Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

           

           

Для мільйонів українців торговельна діяльність стала справою життя, джерелом достатку, запорукою добробуту і стабільності.

Як свідчить світова практика, торгівля була, є і у перспективі залишиться пріоритетним напрямком господарської діяльності країн з ринковою економікою. Її роль суттєво підвищується зі вступом України до Світової організації торгівлі та розвитком міждержавних економічних відносин з країнами Європейського Союзу, що відповідно збільшує потребу в фахівцях, які здатні на високому професійному рівні організовувати та здійснювати торговельну діяльність.

Враховуючи це, кафедра комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” першою серед вищих навчальних закладів України, що готують фахівців з торгівлі, розпочала підготовку за унікальною ексклюзивною освітньою програмою – „Підприємництво, торгівля, логістика”.

Освітня програма «Підприємництво, торгівля,  логістика» дозволяє отримати знання та навички щодо:

 Випускники спеціалізації “Підприємництво, торгівля, логістика” можуть обіймати посади:

В процесі навчання викладаються наступні дисципліни:

 1. Організація торгівлі
 2. Технологія торгівлі та інновації
 3. Психологія торгівлі та культура спілкування
 4. Мерчандайзинг
 5. Торговельні мережі
 6. Товарознавство(харчові продукти та нехарчова продукція)
 7. Організація підприємницької діяльності
 8. Торговельне підприємництво
 9. Електронний бізнес
 10. Електронна торгівля
 11. Комерційна діяльність
 12. Торговельна логістика
 13. Управління ланцюгами поставок
 14. Спецкурс «Категорійний менеджмент»
 15. Ділові комунікації
 16. Бізнес-план
 17. Тренінг-курс «Техніки продаж»
 18. Тренінг-курс «Безпека бізнесу»
 19. Економіка торгівлі
 20. Wеb - аналітика
 21. Менеджмент
 22. Маркетинг

Викладачами кафедри комерційної діяльності та підприємництва проводиться активна робота з методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Лише за період 2013–2018 рр. кафедрою комерційної діяльності та підприємництва видано:

• підручник для вищих навчальних закладів України “Комерційна діяльність” (за ред. проф. Балабана П. Ю.). Автори: Балабан П. Ю., Балабан М. П., Хурса М. М., Михайленко О. М. Видавництво: Харків, Світ книг, 2015;

• 8 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину (за ред. к.е.н. Юрка І. В.). Автори: Юрко І. В., Балабан П. Ю., Лісіца В. В., Михайленко О. М.. Видавництво: Харків, Світ книг, 2015;
 2. Організація торгівлі. Автор: Балабан П. Ю. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2014;
 3. Торговельне підприємництво. Автор: Юрко І. В. Видавництво: Київ, Центр учбової літератури, 2014;
 4. Збірник кейсів з торговельних дисциплін (за ред. к.е.н. І. В. Юрко). Автори: Юрко І. В., Лісіца В. В., Михайленко О. М., Хурса М. М. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2014;
 5. Довідник працівника магазину споживчої кооперації (за ред. к.е.н. Юрка І. В.). Автори: Юрко І. В., Балабан П. Ю.. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2013.

Станом на 1.09.2018 р. питома вага кандидатів наук в загальній чисельності викладачів кафедри складає 77,7 %.

У колективі кафедри – 9 викладачів, в тому числі, 1 професор, 7 кандидатів економічних наук та 1 асистент. Працюють над докторськими дисертаціями 2. У складі кафедри – директор інституту заочно-дистанційного навчання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри. За час існування кафедрою комерційної діяльності та підприємництва виконано 24 бюджетних і 25 госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Матеріал підготував к.е.н. доц. Іщейкін Т.Є.