Кафедра комерційної діяльності та підприємництва

           

Для мільйонів українців торговельна діяльність стала справою життя, джерелом достатку, запорукою добробуту і стабільності.

Як свідчить світова практика, торгівля була, є і у перспективі залишиться пріоритетним напрямком господарської діяльності країн з ринковою економікою. Її роль суттєво підвищується зі вступом України до Світової організації торгівлі та розвитком міждержавних економічних відносин з країнами Європейського Союзу, що відповідно збільшує потребу в фахівцях, які здатні на високому професійному рівні організовувати та здійснювати торговельну діяльність.

Враховуючи це, кафедра комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” першою серед вищих навчальних закладів України, що готують фахівців з торгівлі, розпочала підготовку за унікальною ексклюзивною програмою – “Торговельне підприємництво”.

Дана програма дає змогу стати професіоналом-підприємцем в торгівлі найвищого рівня і вміти:

Основними видами професійної діяльності випускників спеціалізації “Торговельне підприємництво” будуть створення, організація діяльності та керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі з питань:

В процесі навчання викладаються наступні дисципліни:

 1. Бізнес-план
 2. Бізнес-план в туристичному бізнесі
 3. Бізнес-планування
 4. Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві
 5. Біржова діяльність
 6. Ділова комерційна документація
 7. Е-бізнес
 8. Електронна комерція
 9. Інспектування підприємств торгівлі
 10. Інтернет-торгівля
 11. Комерційна діяльність
 12. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг
 13. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 14. Комерційна логістика
 15. Комерційні операції на ринку послуг
 16. Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами
 17. Мерчандайзинг
 18. Міжнародна торгівля
 19. Організація підприємницької діяльності
 20. Організація торгівлі
 21. Організація туристичного бізнесу
 22. Організація бізнесу
 23. Основи організації туристичного бізнесу
 24. Основи підприємництва
 25. Організація діяльності підприємства
 26. Організація підприємницької діяльності в готельному і ресторанному бізнесі
 27. Підприємництво і бізнес-культура
 28. Реінжиніринг бізнес-процесів
 29. Технологія торгівлі та послуг
 30. Товарознавство (Послуги)
 31. Торговельна логістика
 32. Торговельне підприємництво
 33. Формування бізнес-моделі підприємства

Викладачами кафедри комерційної діяльності та підприємництва проводиться активна робота з методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Лише за період 2013–2015 рр. кафедрою комерційної діяльності та підприємництва видано:

 • підручник для вищих навчальних закладів України “Комерційна діяльність” (за ред. проф. Балабана П. Ю.). Автори: Балабан П. Ю., Балабан М. П., Хурса М. М., Михайленко О. М. Видавництво: Харків, Світ книг, 2015;

 • 8 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Організація торгівлі. Довідник працівника продовольчого магазину (за ред. к.е.н. Юрка І. В.). Автори: Юрко І. В., Балабан П. Ю., Лісіца В. В., Михайленко О. М.. Видавництво: Харків, Світ книг, 2015;
 2. Організація торгівлі. Автор: Балабан П. Ю. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2014;
 3. Торговельне підприємництво. Автор: Юрко І. В. Видавництво: Київ, Центр учбової літератури, 2014;
 4. Збірник кейсів з торговельних дисциплін (за ред. к.е.н. І. В. Юрко). Автори: Юрко І. В., Лісіца В. В., Михайленко О. М., Хурса М. М. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2014;
 5. Довідник працівника магазину споживчої кооперації (за ред. к.е.н. Юрка І. В.). Автори: Юрко І. В., Балабан П. Ю.. Видавництво: Полтава, ПУЕТ, 2013.

Станом на 1.10.2016 р. питома вага кандидатів наук в загальній чисельності викладачів кафедри складає 81 %.

У колективі кафедри – 16 викладачів, в тому числі 13 кандидатів економічних наук та 3 асистенти. Працюють над докторськими дисертаціями 3, над кандидатськими дисертаціями – 2 викладача. У складі кафедри – директор інституту заочно-дистанційного навчання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри. За час існування кафедрою комерційної діяльності та підприємництва виконано 24 бюджетних і 25 госпдоговірних науково-дослідних робіт.